KONTAKT


För bokning av banor ring +46 (0)765-906 840.


Frågor rörande inköp, marknadsföring, samarbeten, jobb, praktik, ekonomi med mera:
Richard Landén
Via e-post: marknad@knislingebowlingcenter.se
Via mobil: +46 (0)732-061 449

Frågor rörande oljeprofiler, matcher, kval, skånemästerskapet, proshop med mera:
Jim Lindstrand
Via e-post: marknad@knislingebowlingcenter.se
Via mobil: +46 (0)704-509 190